Sefydlwyd y Gymdeithas Gadwraeth Llanarmon a'r Cylch ffurfiwyd yn 1975 gyda'r nod o ddiogelu natur a'r amgylchedd ac annog diddordeb mewn hanes naturiol, achaeoleg, hanes a gwneud yn siŵr bod cymaint o gwerin ag y bo modd yn dod i fwynhau'r ardal hyfryd yn ac o amgylch Llanarmon.


Buddion Aelodaeth

Mae'r grŵp yn cynnal wyth cyfarfod dan do y flwyddyn yn yr Hen Ysgoldy yn Llanarmon, yn trefnu casglu sbwriel blynyddol a thri gweithgareddau awyr agored yn ystod diwedd y gwanwyn a'r haf. Mae hefyd yn darparu aelodau gyda 8 dudalen cylchlythyr lliw bob yn ail fis. Mae hefyd yn cefnogi digwyddiadau a sefydliadau fel Yr Cwrdd Hen Beiriannau Eryrys, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, y Sioe Llanarmon ac eraill. Mae'r gymdeithas hefyd yn trefnu teithiau cerdded tywysedig deg o rhwng 2 a 5 awr yn yr ardal, un bob mis ar wahân i Rhagfyr ac Ionawr.

Gallwch weld hen cylchlythyrau ar y safle hwn yn mynd yn ôl i 1975 a all eich helpu chi gyda eich diddordebau neu unrhyw waith ymchwil y gallech fod yn ymgymryd ag ef.

Sut i Ymuno neu Adnewyddu

Am ddim ond £ 7 y pen y flwyddyn gallwch ymuno â ni ac yn cael mynediad at ein teithiau cerdded, sgyrsiau a chylchlythyrau. I ymuno, neu am wybodaeth bellach cysylltwch ag unrhyw aelod o'r pwyllgor:

John 780751 Pauline in 780531, Janet Wxm 790236, Pauline 780531, Martyn 780703,

I adnewyddu aelodaeth y gallwch chi dalu unrhyw aelod o'r pwyllgor neu anfon eich arian parod neu siec (yn daladwy i Gymdeithas Gadwraeth Llanarmon a'r Cylch) mewn amlen gyda'ch enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost arno, i Pauline (y trysorydd).

Ar y gall ein cyswllt facebook isod byddwch yn gweld ein digwyddiadau sydd i ddod a digwyddiadau blaenorol - mae croeso i chi wneud sylwadau os ydych yn cymryd rhan mewn unrhyw un ohonynt a chynnig adborth.
 Related DocumentsVisit our Facebook page
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales