Ar y tudalennau hyn fe welwch ddolenni i wefannau cerdded eraill sy'n ymwneud â'r ardal gyfagos Llanarmon, a gyhoeddwyd teithiau cerdded o'r llyfryn gwasanaethau cefn gwlad y sir (hefyd ar gael am ddim gan lyfrgelloedd a mannau gwerthu eraill y cyngor sir) a theithiau cerdded a ddyfeisiwyd gan selogion cerdded lleol.

Peidiwch sathru i lawr danadl ac ati ar gamfeydd wrth basio ac os yn bosibl cymryd pâr o siswrn tocio i snip canghennau bach os yw pethau'n mynd gordyfu gan y bydd hyn yn helpu cerddwyr eraill.

Gallwch roi gwybod am broblemau llwybr ar-lein at y Cerddwyr, a fydd yn mynd ag ef i fyny gyda'r cyngor drwy glicio YMA

Dyma rai dolenni i deithiau cerdded efallai y byddwch yn mwynhau:

     Teithiau Cerdded yn Llanarmon a'r cyffiniau
     Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych tywys teithiau cerdded

Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir Fflint dywys teithiau cerdded
     Y Ffordd Clwydian
     Llwybr Pererinion Gogledd Cymru
     Llwybr Clawdd Offa
     Llwybr Glyndŵr
     Ffordd Brenig
     Llwybr Maelor
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales