Croeso i

Llanarmon
yn Ial

Cael gwybod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Llanarmon yn Iâl, Eryrys a Graianrhyd gan gynnwys newyddion a chymunedol diweddariadau, gweithgareddau a digwyddiadau.

Gweld digwyddiadau diweddaraf a newyddion Tweets diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Cadwch yn gyfoes gyda'r helyntion diweddaraf o gwmpas Llanarmon a'r cyffiniau

Dilynwch ni ar Twitter

Diweddariad 1.4.2020 Plas Meddyg

Diweddariad 1.4.2020 Oriau fferyllfa estynedig Diolch am ddwyn gyda ni trwy'r sefyllfa anodd dros yr wythnosau diwethaf. Rydym yn falch o -

Darllen mwy »

Diweddariad 5 1/4/20 gan Cyng Holland

Gobeithio bod y wybodaeth atodedig o ddefnydd i chi i gyd ac mae croeso i chi anfon hyn ymlaen at ffrindiau a chymdogion. Dosbarthwyd llawer o -

Darllen mwy »

Datganiad Coronafeirws Cyngor Cymuned

PANDEMIC CORONAFEIRWS Cyfarfodydd y Cyngor Mae Cyngor Cymuned Llanarmon yn Ial ar gael i helpu ein cymuned; mae manylion cyswllt ar y dudalen we. -

Darllen mwy »

Parchu cau hawliau tramwy yn Sir Ddinbych

Parchu cau hawliau tramwy yn Sir Ddinbych   Mae Cyngor Sir Sir Ddinbych yn annog pobl i barchu'r penderfyniad i gau rhai hawliau tramwy yn -

Darllen mwy »

Rhybudd Sgam

Gofynwyd i drigolion Sir Ddinbych fod yn wyliadwrus a gofalu am gymdogion Mae safonau masnach Sir Ddinbych yn rhybuddio preswylwyr am droseddwyr -

Darllen mwy »

Diweddariad 4 29/3/20 Gan y Cyng Holland

A gaf i ddiolch unwaith eto i bawb am eu cynigion o help a chefnogaeth yn eu cymunedau perthnasol. Mae'r ymateb i helpu'r rhai sy'n hunan -

Darllen mwy »

Amserlen Bysiau Brys

Oherwydd y firws corona mae llai o bobl yn defnyddio'r bysiau gyda'r ysgolion ar gau a phobl yn osgoi teithio diangen. Ychwanegwch at hyn y -

Darllen mwy »

Ymarfer corff yn y cartref

Ymarfer corff yn y cartref am ddim a grëwyd gan Hamdden Sir Ddinbych i gadw pobl yn actif yn ystod Covid-19   Mae Hamdden Sir Ddinbych -

Darllen mwy »

Local Pubs

Digwyddiadau i ddod

Sgroliwch drwy rai o'r llu o ddigwyddiadau i ddod a gynhelir yn o amgylch ardal Llanarmon. Am fwy o ddigwyddiadau edrychwch ar ein calendr.
Gweld calendr digwyddiadau

Llanarmon ar ffilm

Edrychwch ar yr hyn y mae ein pentref yn ymwneud â hyn fideo gwych arddangos y amgylchoedd prydferth a'r criw cyfeillgar a chroesawgar sy'n byw yma.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales