Croeso i

Llanarmon
yn Ial

Cael gwybod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Llanarmon yn Iâl, Eryrys a Graianrhyd gan gynnwys newyddion a chymunedol diweddariadau, gweithgareddau a digwyddiadau.

Gweld digwyddiadau diweddaraf a newyddion Tweets diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Cadwch yn gyfoes gyda'r helyntion diweddaraf o gwmpas Llanarmon a'r cyffiniau

Dilynwch ni ar Twitter

Diweddariad 15 Cyng Holland 15/6/20

Newyddion Da, bydd Llanarmon a Llandegla yn derbyn Gwasanaeth Swyddfa'r Post symudol o ddydd Iau 18 Mehefin. Bydd y fan yn cyrraedd maes parcio -

Darllen mwy »

Diweddariad 14 Cyng Holland 8/6/20

Dros y penwythnos blaenorol rydym wedi cael nifer o ddigwyddiadau o bobl yn tresmasu mewn chwareli lleol. Mae'r holl chwareli hyn yn lleoedd -

Darllen mwy »

Creu Gweirgloddiau Blodau Gwyllt yn Sir Ddinbych

Bydd nifer o weirgloddiau blodau gwyllt  yn cael eu creu yn Sir Ddinbych fel rhan o gynllun peilot i gynyddu bioamrywiaeth. Mae Cyngor Sir -

Darllen mwy »

Diweddariad Pandemig Coronavirus Gan y Cyngor Cymuned 18/4/20

DIWEDDARIAD PANDEMIG CORONAVIRUS Mae Cyngor Cymuned Llanarmon yn Ial yn ceisio helpu ein cymuned, mae manylion cyswllt pob cynghorydd ar y wefan hon. -

Darllen mwy »

Amserlen Bysiau Brys

Oherwydd y firws corona mae llai o bobl yn defnyddio'r bysiau gyda'r ysgolion ar gau a phobl yn osgoi teithio diangen. Ychwanegwch at hyn y -

Darllen mwy »

Local Pubs

Digwyddiadau i ddod

Sgroliwch drwy rai o'r llu o ddigwyddiadau i ddod a gynhelir yn o amgylch ardal Llanarmon. Am fwy o ddigwyddiadau edrychwch ar ein calendr.
Gweld calendr digwyddiadau

Llanarmon ar ffilm

Edrychwch ar yr hyn y mae ein pentref yn ymwneud â hyn fideo gwych arddangos y amgylchoedd prydferth a'r criw cyfeillgar a chroesawgar sy'n byw yma.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales