Llanarmon yn cynnal grŵp ffyniannus o gerddorion sydd â diddordeb mewn dysgu a pherfformio ar offerynnau poblogaidd hyn


Mae'r grwpiau'n cyfarfod yn y Gigfran bob bore dydd Iau rhwng 9:45 i 11:30. Ni chodir tâl, ond rhodd hanner can ceiniog am goffi a'r grŵp iwcalili roi hanner can ceiniog ychwanegol i brynu pethau ar gyfer y grŵp. Mae croeso i bawb, o ddechreuwyr llwyr (rhai offerynnau ar gael ar fenthyg) i uwch, ac oedran; Nid yw o bwys ychwaith. Rydym yn stopio am goffi am 10:30 ac mae croeso i unrhyw ddod draw dim ond i fod yn gymdeithasol. Ar hyn o bryd mae tua 14 o chwaraewyr iwcalili a chwe Bodhrans. Er bod y mwyafrif yn dod o'r pentref, mae rhai yn dod o bell. Rydym wedi chwarae mewn nifer o ddigwyddiadau ac er yn cymryd y chwarae o ddifrif, mae'r pwyslais ar gael hwyl a mae llawer o chwerthin!

Cysylltwch â Gill Nash: 780088 neu gusgrit@aol.com.
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales