Mae'r Gymdeithas Farddoniaeth Llanarmon a'r Cylch yn rhad ac am ddim-danysgrifiad ac yn agored i bawb, boed fel darllenwyr neu awduron, waeth faint neu ychydig a wyddom am mesurydd, ffurf pennill a phethau tebyg, fel darllenwyr o clasurol neu fodern, rydym i gyd yn mwynhau barddoniaeth.

Rydym yn cyfarfod ar yr 2il ddydd Mercher bob mis am 8 o'r gloch fel arfer yn un o'r tafarndai lleol. dyddiadau cyfarfodydd sydd i ddod yn cael eu postio ar y wefan calendr.

Cysylltwch â Stuart ar 01978 790368

Gweler rhai enghreifftiau o'n gwaith YMA
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales