Clwb Garddio Dewi Sant yn gynhaliwyd ei gyfarfod cyntaf ym mis Awst 2002 ac mae'r clwb wedi cyfarfod ar y 3ydd dydd Mercher o bob mis byth ers hynny.

Cynhelir cyfarfodydd yng Nghanolfan Dewi Sant / Canolfan Dewi Sant ym Eryrys.Between Medi a Ebrill yn y clwb yn cael ei diddanu gan siaradwyr ar bynciau amrywiol, ac eithrio ym mis Rhagfyr pan pryd o fwyd Nadolig yn cael ei drefnu, fel arfer yn y Ganolfan. Hefyd ym mis Rhagfyr Gweithdy torch Nadolig yn cael ei gynnal ar brynhawn 2il Sadwrn.

Yn ystod misoedd yr haf - Mehefin, Gorffennaf ac Awst - trefnir ymweliadau i erddi drwy apwyntiad, y rhan fwyaf ohonynt ar agor ar gyfer y Cynllun Gerddi Cenedlaethol. Ym mis Mai, mae Gweithdy Fasged Grog ac ar ddechrau mis Mehefin mae Arwerthiant Blanhigion i godi arian ar gyfer y Clwb, aelodau roi planhigion dros ben neu tyfu nhw, yn enwedig ar gyfer y Clwb.
Yr unig incwm arall ar gyfer y clwb yn dod o'r tâl mynediad a delir i fynychu pob cyfarfod.

 

Isod gallwch ddarllen (a llwytho i lawr) stori Nadolig, a ysgrifennwyd gan Amelia Jones, 11 oed, wyres un o'n haelodau. Mae'r stori yn cael ei gyhoeddi drwy garedigrwydd Cymdeithas Garden Cottage.Related DocumentsGet involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales