Mae'r Grŵp Celf yn cwrdd bob prynhawn dydd Mawrth o 2-4pm yng Nghanolfan Dewi Sant Eryrys. Fel arfer nid yw'n cwrdd ym mis Gorffennaf ac Awst - gweler y calendr.

Mae croeso i bawb, dim ond troi i fyny os ydych chi awydd neu os ydych am drafod yn gyntaf ffoniwch Pauline ar 780,531 neu Steve ar 780,342 neu e-bostiwch gorsfarm@btinternet.com. Codir tâl bychan fel arfer £ 2 i dalu am logi'r ystafell. Gwaith eu harddangos yn ddiweddar yn y ffair arddangosfeydd a llyfrau mewn CDS
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales