Sioe Wledig pentref a gyda pedigri hir a llawer o bethau ar gyfer pob oedran i'w weld a'i wneud.


Y Sioe wedi bod mewn bodolaeth ers dros 75 mlynedd a diolch i bawb sy'n rhan sy'n cymryd rhan mewn pob math o ffyrdd, bydd yn parhau i ffynnu yn y dyfodol. Mae dros 2000 o ymwelwyr yn cael eu denu at ein pentref lle maent yn gallu gwylio treialon cŵn defaid, gweler ein crefftau lleol, yn cynhyrchu pabell a naill ai gwylio neu gymryd rhan mewn, y sioe geffylau, sioe gwn a llawer o adloniant hyfryd arall.
Ni allai'r Sioe Llanarmon oroesi heb gefnogaeth pobl leol, ymwelwyr undydd a phobl ar eu gwyliau fel ei gilydd, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn dod i fwynhau eich hunain ar y diwrnod gwych.

EDRYCHWCH AR Y CALENDR WEFAN AM Y DYDDIAD (FEL ARFER AIL DYDD SADWRN YM MIS AWST)

I weld y wybodaeth ddiweddaraf ar wefan y sioe ei hun cliciwch yma

 

 


 Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales