Daeth aelodau'r Llanarmon-yn-Iâl Tân Gwyllt Phwyllgor yr gyda'ch gilydd am ugain mlynedd yn ôl er mwyn adfywio'r noson tân gwyllt cymunedol a oedd wedi bodoli rai blynyddoedd ynghynt. Teimlwyd y dylai fod yn gymaint am deuluoedd, ffrindiau a chymdogion lleol sy'n cwrdd i fyny â'i gilydd fel bod o agweddau gweledol goelcerth a thân gwyllt.

Ein nod yw darparu coelcerth rhuo a thân gwyllt o ansawdd da ynghyd â lluniaeth priodol. Mae'r Pwyllgor, (is-bwyllgor o gyngor cymuned Llanarmon-yn-Iâl) ar wahân i arian giât a gymerwyd ar y noson ei hun, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn i dalu am y tân gwyllt. Yna Mae'r arian yn cael eu cyflwyno gyda'r Cyngor Cymuned i dalu am y tân gwyllt a thrwy hynny ei archebu. Rydym bob amser yn chwilio am fwy o bobl i ymuno â'r hanner dwsin ar y pwyllgor, ac i helpu gyda chodi arian. Mae ein digwyddiadau codi arian fel arfer yn cynnwys dau fore coffi yn yr Wyddgrug, stondin yn Sioe Llanarmon a'r sêl cist car neu ddau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhan Rod cyswllt rodneyelms@hotmail.com

Gweler y calendr ar gyfer yr union ddyddiad ac amser bob blwyddyn
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales