Os ydych chi'n gyrru o Eryrys tuag at Nercwys a'r Wyddgrug yn ystod yr wythnosau nesaf, cadwch lygad allan am lyffantod ar y ffordd - o'r tro cyntaf, ychydig gannoedd ar ôl yr Sun Inn, hyd at ben y bryn i lawr i Pant Du.
Mae'n anodd rhagweld pryd y byddant yno, ond mae'n ymddangos bod nosweithiau llaith ysgafn yn ffefryn.
Rydym yn ceisio gweithredu rol patrol llyffant ’er mwyn arbed cymaint ag y gallwn, ond maent yn gyson iawn ac ni allwn fod o gwmpas bob amser.
Os hoffech helpu, mae croeso i chi gysylltu â ni ar: boyettmp@boyns.cymru


  


Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales