SGILIAU GWIRFODDOLI GWAITH GWIRFODDOL LEFEL 1 LEFEL 1 ACHREDU & TASTER SESIYNAU GWIRFODDOLI YN SIR Y FFLINT

Cwrs 4 Diwrnod am Ddim i Bobl Ifanc 16-25 oed
a Chyfle i Wirfoddoli


Lleoliadau codi a gollwng
Cludiant am ddim
Diddordeb mewn Datblygu Sgiliau Newydd?
Hwyl a rhyngweithiol
Adeiladu hyder
Rhowch hwb i'ch CV a sefyll allan oddi wrth y dorf

Dyddiadau: Dydd Mawrth 14/21/28 Mai Dydd Mercher 5 Mehefin
Amseroedd: 9.30 am - 3.00 pm
Lleoliad: Amrywiol

Am fwy o wybodaeth ac archebu cyrsiau:

Debbie Long, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli
Ffôn: 01352 744017/07388 379234 E-bost: debbie.long@flvc.org.uk


  


Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales