Byngalo ar wahân yng nghanol Llanarmon yn Ial yn cynnwys:
Tair ystafell wely (2 ddwbl, 1 bach dwbl / mawr sengl)
Ystafell fyw yn arwain at ystafell wydr
Cegin yn arwain at y porth cefn
Ystafell ymolchi gyda baddon cornel, ciwbicl gawod ar wahân, toiled, basn golchi dwylo
Toiled gyda basn golchi dwylo
Garej ddwbl ynghlwm, tŷ gwydr, sied fach, tŷ haf
Parcio ar gyfer nifer o geir
Gwres canolog olew, gwydro dwbl, system ddiogelwch, digon o le storio
Ffoniwch 780743 neu e-bostiwch bennionwales@btinternet.com


  


Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales