Coffi, Cacen a Sgwrs gyda'ch Cyngor Cymuned ’Dewch draw 7pm Dydd Mawrth 11 Mehefin Bydd eich cyngor cymuned yn yr Hen Ysgol, Llanarmon Hoffem gael eich barn ar: -
Beth hoffech chi ei weld yn ein tair cymuned a fyddai'n eu gwella?

    Y tir yr ydym yn berchen arno yn Llanarmon petai'n cael ei werthu? Unrhyw syniadau?
    Newidiadau i gladdedigaethau yn Llanarmon; cynnal a chadw a rheolau iard y bedd
    Codi arian i gymryd lle offer cae chwarae yn Llanarmon.
    Gwirfoddoli i helpu ar Noson Tân Gwyllt .....
    Mae'r henuriaid yn blino !! Gallwch chi helpu?
    Y Wefan a Twitter !! Allwch chi sbario peth amser i gael eich hyfforddi a'ch helpu ??
    UNRHYW SYNIADAU ??????
    Unrhyw beth arall yr hoffech chi siarad ag EICH Cyngor Cymuned?
    Ydyn ni'n gwneud pethau'n iawn ?? Beth sydd gennych i'w ddweud ??
    Gobeithiwn wahodd gwesteion i roi rhagor o wybodaeth ddefnyddiol.
    Dewch i ymuno â ni.


Os na allwch ymuno â ni ar y noson, ond mae gennych gwestiynau yr hoffech eu hateb,
e-bostiwch y Clerc a bydd eich cwestiynau'n cael eu gofyn i'r cynghorwyr.


  


Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales