Hanes yr Ardal

Tystiolaeth archeolegol yn dangos bod yr ardal yn cael ei setlo gan oresgynwyr cynnar ar ôl yr oes iâ ddiwethaf, gyda arteffactau a thystiolaeth arall yn cael ei ganfod mewn ogofâu yn yr ardal yn dyddio o'r cyfnod neolithig. Roedd Tomen y Faerdre adeilad caerog nesaf at yr afon Alyn sy'n dyddio'n ôl i'r oesoedd tywyll a byddai wedi bod yn gartref i bennaeth Cymreig. Erbyn yr amser y Brenin John hanes yr ardal, a pha rannau eu gysylltiedig â Lloegr ac sy'n i Wynedd yn gymhleth. Yn amlwg y Brenin John a reolir yn ystod ei deyrnasiad gan nad oes tystiolaeth ei fod yn talu am welliannau. Mae'r eglwys yn dyddio'n ôl i'r bedwaredd ganrif ar ddeg ohonynt mwy y gellir ei ddarllen ar y tudalennau perthnasol ar y safle hwn. Yr enw eglwys a'r plwyf Llanarmon yn deillio o Sant Germanus esgob oed tywyll a oedd yn rhan o drechu byddinoedd paganaidd yn ystod yr oesoedd tywyll. Mae bedd murlun yn eglwys y Capt. Evan Lloyd, milwr o'r 17eg ganrif. Un o'i berthnasau yn y ganrif nesaf oedd Elahu Yale sylfaenydd Prifysgol Yale. Codwyd ysgoldy ar ddiwedd y 18fed ganrif nesaf i'r eglwys yn adeilad sydd wedi cael ei adnewyddu i safon uchel ac yn cael ei ddefnyddio'n gyson heddiw fel neuadd eglwys a chanolfan gymunedol.

Chwaraeodd Mwyngloddio rhan fawr yn yr economi y 19eg ganrif a llawer o dystiolaeth ohono ar ffurf hen injan ac adeiladau pwmp yn dal i fodoli. Ar y pryd roedd llawer o dafarnau i wasanaethu'r gweithwyr. Heddiw, mae tair tafarn un ym mhob un o'r pentrefi cysylltiedig y plwyf yn Llanarmon, Eryrys a Graianrhyd. Mae'r dafarn Raven yn Llanarmon ynghyd â'r siop yn rhedeg cymunedol.


 

Archaeoleg

Llanarmon, Eryrys a Graianrhyd yn gyfoethog gyda diddordeb archeolegol. Diolch i ymdrechion ychydig o bobl mae gennym gronfa o wybodaeth am y pwnc. Yn arbennig:

Ers iddo ddarganfod ei fod yn 1962, John Blore wedi bod yn cloddio a chofnodi Ogof Lynx ger Eryrys.
Ogof arbenigwr Cris Ebbs yn rheoli safle ymroddedig i ogofâu yn yr ardal a gellir eu gweld YMA
Ceir gwybodaeth am Tomen y Faerdre ar gael YMA ac YMA
Clwydian Range Grŵp Archeoleg (CRAG) yn grwp anarchaeology canolbwyntio'n bennaf ar archwilio bryngaerau o'r oes haearn Bryniau Clwyd drwy archaeoleg ymarferol a gwaith arolwg. Gweler eu gwefan YMA
Gall Tomen y Rhodwydd (yn Llandegla gyfagos) manylion ar gael YMA

Mwyngloddio

Am adnodd gwych ar mwyngloddio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, cliciwch YMA

Gweler hefyd y llyfryn mwyngloddio isod - cliciwch ar y ddogfen i agor pdf.
Related DocumentsGet involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales