Siop y Pentref Llanarmon - rhedeg yn bennaf gan wirfoddolwyr ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael yn Eryrys a Llanarmon. Mae busnesau eraill yn cael eu rhestru ar y dudalen nesaf


Ers mis Rhagfyr 2012 cynhaliwyd y siop yn Llanarmon-yn-Iâl fel Cymdeithas Budd-dal Cymunedol. Mae hyn yn golygu ei fod yn masnachu er budd y Gymuned a'i ymwelwyr ac nid ar gyfer budd preifat unrhyw un. Rheolir y siop gan bwyllgor bach a etholir gan aelodau'r Gymdeithas. O ddydd i ddydd mae'r siop yn cael ei redeg gan ddau reolwr rhan amser a grŵp o wirfoddolwyr ymrwymedig.
Mae'r Siop yn ganolbwynt i'r Pentref ac mae'n stocio amrywiaeth eang o nwyddau lleol a phob dydd megis papurau newydd, cylchgronau, bara, cig, llaeth, wyau, bwydydd, anrhegion, hufen iâ, cwrw, seidr, gwinoedd a gwirodydd, a llawer mwy. I lawer o'n trigolion oedrannus a'r rhai heb geir, mae'r siop yn darparu gwasanaeth hanfodol.

Mae'r siop ar agor:
Llun-Sad: 08:00-16:00
Dydd Sul: 09:00 14:00
Cefnogwch y siop trwy:
• Defnyddio'r siop yn rheolaidd.
• Dweud wrth eich ffrindiau a'ch teulu amdanom ni felly byddant hefyd yn defnyddio'r siop.
• Ymuno â'n grŵp o siopwyr gwirfoddol.
• Dod yn aelod o'r Gymdeithas trwy brynu cyfranddaliadau (gweler y ddogfen isod).
• Gwneud rhodd i gronfeydd datblygu Siop.
Gallwch gysylltu â'r siop trwy e-bost yn: shop@llanarmonshop.co.uk neu ffoniwch 01824 780509

Swyddfeydd Post

Cyfleusterau Swyddfa'r Post ar gael o 12:00-14:00 yn y Raven PH Llanarmon pob dydd Iau ac yng Nghanolfan Dewi Sant Eryrys 14:30-16:30 bob dydd Iau.


Canolfannau Gwaith

Os hoffech wybod pa un yw'ch canolfan waith agosaf yna cliciwch y ddolen YMA i gael ei hailgyfeirio i wefan y ganolfan waith
Related DocumentsVisit our Facebook page
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales