Hyrwyddo cyfathrebu agored gyda y Llanarmon yn Ial Cymuned a Chyngor Sir Ddinbych drwy:


Darparu'r sesiynau cyhoeddus cyn cyfarfod pob cyngor.

Sicrhau bod pob hysbysfwrdd pentref a'r wefan yn rheolaidd yn cynnwys manylion cyswllt i'r Cynghorwyr Cymuned a gwaith y Cyngor.

Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Cynghorydd Sir a etholwyd yn lleol (yn ychwanegol at eu presenoldeb yng Nghyfarfodydd Cyngor Cymuned) er mwyn gweithio mewn partneriaeth i ddatrys materion pentref.

Sicrhau bod y gyllideb flynyddol (praesept) yn cael ei gyfathrebu i'r Gymuned a bod cynlluniau ar gyfer unrhyw "brosiectau arbennig" yn cael eu trafod gyda phartïon perthnasol â diddordeb.
Sicrhau bod hysbysiadau Cais Cynllunio a dderbynnir yn cael eu cyhoeddi fel rhan o'r cofnodion.
I ddilyn yr adolygiad o gyfyngiadau cyflymder traffig a symudiadau traffig (e.e. mynediad bws) o fewn ffiniau'r pentref.
Parhau i gynnal llwybrau, goleuadau ac amgylchedd y pentref yn unol â'n rhwymedigaethau lleol.

Sut Rydyn ni'n Gwneud Ein Penderfyniadau

Mae'r Cyngor Cymuned llawn yn cymryd pob penderfyniad sy'n effeithio ar y gymuned yn ystod cyfarfodydd misol y cyngor.

Yr hyn yr ydym yn ei wario

Mae praesept y Cyngor Cymuned wedi'i osod bob blwyddyn. Mae'r Cyngor yn cytuno ac yn cyhoeddi faint sydd wedi'i ddyrannu i brynu eitemau cymunedol neu ddilyn prosiectau hirdymor sy'n elwa o'r gymuned.Related DocumentsMeet the community council

We're quite a friendly bunch. But we strive to achieve only the best for Llanarmon and the surrouding area. Check out our current list of community council members

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Sioe Llanarmon

A fun filled occasion for the whole family