EGLWYS

Gwasanaethau

Os ydych am gael gwybodaeth am amseroedd gwasanaeth, yna cliciwch yma

Gwybodaeth a Hanes

Gall tudalennau gwe (ar wefan arall) am Eglwys Llanarmon ar gael yma

Mae Eglwys Sant Garmon yng nghanol y pentref, ei erddi skirted gan y ffordd drwodd. Mae ganddi hanes yn mynd yn ôl at o leiaf y 13eg ganrif pan gafodd ei adeiladu ar safle o church.If blaenorol gennych ddiddordeb yn hanes cefndir manylach ar hanes yr Eglwys Sant Garmon, yna gweld Arolwg Church Sir Ddinbych

Cyswllt

I drafod materion bugeiliol ffôn Parchg Philip Chew, yr offeiriad sy'n gyfrifol am y plwyfi, ar 01824 705755 neu anfonwch e-bost ato: priest@llanbedrparishes.info

Hen Ysgoldy

Mae'r "Old Ysgoldy" sy'n gysylltiedig â'r eglwys ac ychydig tu allan i dir yn dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif ac wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar.

Mae ar gael i'w hurio ar gyfer swyddogaethau a meetings- weld y tudalennau gwe cysylltiedig ar gyfer yr ysgoldy fan hyn

 

CAPEL

Gwasanaethau

Capel Ial Rhiw wedi ei leoli ar Ffordd Rhiw Ial, tua 400 metr o ganol y pentref Llanarmon. Am y gwasanaethau sydd ar ddod am y flwyddyn, gweler dogfennau cysylltiedig o dan'r dudalen hon

Mae'r capel yn rhan o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Gwybodaeth a Hanes

Adeiladwyd y capel yn 1786 ar dir a roddwyd gan y teulu Davies o Bryn y Mywion. Am hanes llawn o sefydlu'r capel gweler "dogfennau cysylltiedig" o dan y dudalen hon.

Cyswllt

Am wybodaeth bellach cysylltwch â'r ddiacones Glenys Roberts ar 780361 neu e-bostiwch hi ar glenysannroberts@yahoo.com
Related DocumentsGet involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales