CANOLFAN DEWI SANT, Eryrys yn, rhif cofrestru elusen gofrestredig: - 1067364 ac wedi negodi prydles hir ar Eglwys Eryrys â'r Eglwys yng Nghymru. Cafodd yr adeilad ei adnewyddu a'i agor i'r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2000. Mae'r Elusen yn bodoli:

  1.     I hyrwyddo budd a lles cymdeithasol o drigolion Eryrys, Graianrhyd a Llanarmon yn Iâl, heb wahaniaethu ar sail rhyw, hil neu o safbwyntiau gwleidyddol, crefyddol neu arall,
  2. Drwy gysylltu ynghyd y trigolion dywedodd a'r awdurdodau lleol, gwirfoddol a sefydliadau eraill mewn ymdrech gyffredin i hyrwyddo addysg a lles cymdeithasol,
  3. Darparu cyfleusterau ar gyfer astudio, adloniant a galwedigaeth amser hamdden gyda'r nod o wella amodau byw cymdeithasol.
  4. Sefydlu Canolfan Gymunedol ac i gynnal a rheoli yr un fath (p'un ai yn unigol neu mewn cydweithrediad ag unrhyw awdurdod lleol neu berson arall neu gorff) er mwyn hyrwyddo amcanion hyn,
  5. Er mwyn cadw, addasu a chynnal yr hen adeilad syml ond deniadol a'r cyffiniau, sy'n darparu'r canolbwynt yn Eryrys.


Mae'r Elusen yn cael ei gweinyddu a'i rheoli gan yr aelodau o'r Pwyllgor Gweithredol yn unol â'r amcanion a nodir yn y cyfansoddiad. Mae incwm yr Elusen yn deillio o weithgareddau a drefnir gan y pwyllgor rheoli ym meysydd:

Addysg: - cyfrifiadur a chyrsiau eraill.
Hamdden: - Cadw'n Heini, Grŵp Celf, Clwb Garddio ac ati
Pobl ifanc: - Clwb Ieuenctid, Grwp Chwarae
Cyfarfodydd: - hurio preifat ar gyfer partïon ac ati, Gorsaf Bleidleisio
codi arian: - digwyddiadau, cyngherddau ac ati
 
Get involved every day

Be sure to check out our calendar as it's updated regularly. Giving you the best opportunity to get involved in the fantastic events in the local area.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales