Manylion y digwyddiad

Dyddiad: Friday 9th August 2019
Amser Cychwyn: 18:00
Amser Gorffen: 20:00
Lleoliad: The Raven PH Llanarmon
Y WYTHNOS TATWS GRATIAU! Un o ddigwyddiadau gorau'r llynedd, a gynhaliwyd yng ngardd gwrw y dafarn. Ym mis Ebrill rhoddwyd dau datws i bob cystadleuydd gyda briff i fynd i ffwrdd a phlannu a gofalu amdanynt er mwyn gwneud y gorau o'u cnydau. Bydd y pwyso yn denu cynulleidfa fawr i weld pwy yw Brenin Potato neu Frenhines eleni. Mae'n ddoniol iawn gweld pa mor gystadleuol neu siomedig yw cystadleuwyr gan fod eu cnydau'n cael eu datgelu a'u pwyso. Mae'r digwyddiad yng ngardd gwrw y dafarn am 18: 00yh. A fyddai cystadleuwyr yn gollwng eu tatws i ffwrdd rhwng 16: 00-18: 00, yna mae'r digwyddiad yn dechrau am 18: 00yh.
Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales