Manylion y digwyddiad

Dyddiad: Saturday 24th August 2019
Amser Cychwyn: 20:00
Amser Gorffen: 22:00
Lleoliad: Old Schoolroom Llanarmon
Mwynhewch daith gerdded fer i ddarganfod y bywyd nos lleol a gwrandewch ar yr ystlumod sy'n bwydo ar bryfed ar archeb yr adain, yn hanfodol, dewch â thortsh, dim cŵn, anogaeth. Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Cysylltwch ag Amy Green 07961 698437 amy.green@northwaleswildlifetrust.org.uk
Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales