Manylion y digwyddiad

Dyddiad: Monday 19th August 2019
Amser Cychwyn: 18:00
Amser Gorffen: 20:00
Lleoliad: Old Schoolroom Llanarmon
Dosbarth Karate £ 5 Oedolion, £ 4 plant mewn addysg llawn amser. Yn yr Ystafell Hen Ysgol Llanarmon. Os ydych am wybod mwy, cysylltwch graham.read@btinternet.com

Bydd dosbarth dydd Llun yn rhedeg o 6 i 7.30, gyda hanner awr ychwanegol hyd at 8 ar gyfer uwch fyfyrwyr. Y tâl am y dosbarth fydd £ 5 i oedolion a £ 4 i blant - boed yn aros tan 7.30 neu 8.

* This event is a recurring event
Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales