Croeso i

Llanarmon
yn Ial

Cael gwybod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Llanarmon yn Iâl, Eryrys a Graianrhyd gan gynnwys newyddion a chymunedol diweddariadau, gweithgareddau a digwyddiadau.

Gweld digwyddiadau diweddaraf a newyddion Tweets diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Cadwch yn gyfoes gyda'r helyntion diweddaraf o gwmpas Llanarmon a'r cyffiniau

Dilynwch ni ar Twitter

Gweithdy Gwybodaeth Band Eang

Hoffai Cyngor Sir Ddinbych eich gwahodd i’r digwyddiad canlynol:   Gweithdy Gwybodaeth Band Eang Sir Ddinbych Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 -

Darllen mwy »

Gwaith Ffordd

Bydd ail-wynebu rhan allweddol o'r B5430 yn cychwyn ar y 5ed o Ragfyr a dylai orffen erbyn y 9fed o Ragfyr. Bydd 1.2 cilomedr yn cael ei -

Darllen mwy »

Ailgylchu Pecynnau Creision

Gallwch ailgylchu pecynnau creision trwy ddod â nhw i Ysgol Bro Famau ar naill ai safle Llanferres neu Llanarmon. Gweler Poster -

Darllen mwy »

Babi neu blentyn bach

Os oes gennych fabi neu blentyn bach ac yr hoffech gwrdd â rhieni eraill yn ardaloedd Llanarmon, Llanferres, Graianrhyd ac Eryrys, cysylltwch -

Darllen mwy »

Local Pubs

Digwyddiadau i ddod

Sgroliwch drwy rai o'r llu o ddigwyddiadau i ddod a gynhelir yn o amgylch ardal Llanarmon. Am fwy o ddigwyddiadau edrychwch ar ein calendr.
Gweld calendr digwyddiadau

Llanarmon ar ffilm

Edrychwch ar yr hyn y mae ein pentref yn ymwneud â hyn fideo gwych arddangos y amgylchoedd prydferth a'r criw cyfeillgar a chroesawgar sy'n byw yma.

Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales